Veri Politikası

KİŞİSEL VERİLERİ VE HAKLARI KORUMA KANUNU KAPSAMINDA VERİ POLİTİKASI

HOLİGANLAR.COM AYDINLATMA METNİ

Holiganlar Spor Haberleri A.Ş. olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bu metnimiz ile kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında sizleri detaylıca bilgilendirmek ve aydınlatmak istiyoruz...

HOLİGANLAR.COM TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR

Bu metinde geçen;

Holiganlar.Com Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder,

Holiganlar.Com Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyet.

Holiganlar.Com Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Holiganlar: Holiganlar Spor Haberleri A.Ş. ile şirket ve grup şirketlerini,

Holiganlar.Com Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

 • https://holiganlar.com internet sitesi üzerinde işlenen verileriniz ile ilgili olarak veri sorumlusu Holiganlar Spor Haberleri A.Ş.‘dir. Holiganlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ülkemizin taraf bulunduğu uluslararası sözleşmeler ile KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemektedir.
 • https://holiganlar.com internet sitesi üzerinden verilen hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere göre değişiklik gösterebilmekle beraber, aşağıda yer alan verileriniz elektronik ortam üzerinden beyanınız doğrultusunda ya da bilginiz dâhilinde toplanabilecektir:
 1. Bize ulaşın sekmesinden iletişim kurmanız durumunda; bize sunduğunuz isim bilgisi, e-posta adresi, iletişim içeriği ile kullandığınız cihaz bilgisi ve IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri),
 2. Site üyeliği için bize sunduğunuz isim bilginiz ve e-posta adresiniz, doğum tarihi ve cinsiyet bilginiz,
 • Haberlere yorum yapmanız durumunda, sizin oluşturduğunuz kullanıcı adı, yorum içeriği ve IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri),
 1. Kanuni gereklilik sebebiyle; holiganlar.com adresine gerçekleştirdiğiniz ziyarete ilişkin; bağlantı/çıkış tarih ve saat bilgisi, IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri) ile konum bilginiz,
 2. holiganlar.com sitesini daha etkili, kolay ve hızlı kullanmanızı sağlama, site hizmet ve faaliyetlerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirme, üçüncü kişi web sitelerin size daha uygun hizmet ve teklif sunabilmesini sağlama amaçlı kullanılan çerezlerin topladığı verileriniz.

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörüldüğü maddeler çerçevesinde;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel bir şekilde,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için, yasadışı faaliyet göstermeden,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine ve amaçlarına uygun olarak işlenecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz;

 1. Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
 • Holiganlar Spor Haberleri tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanabilmesi,
 • Sosyal ağlar ile sitenin ilişkilendirilmesini sağlayarak, hızlı ve engelsiz paylaşım yapmanızın sağlanabilmesi,
 1. Yeni hizmet ve faaliyetlerimizden sizleri haberdar edebilmek, bu doğrultuda size en uygun ürün ve hizmetin sağlanabilmesi,
 2. holiganlar.com üzerinden ve görüntülü ve sesli hizmet sunulabilmesi,
 3. Hizmet ve faaliyetlerimizin, gerekli ölçümler yapılarak geliştirilebilmesi, iyileştirilebilmesi ve yaygınlaştırılabilmesi,
 • Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınabilmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilebilmesi ve idari operasyonların yürütülebilmesi,
 1. Müşteri memnuniyetinin ölçülebilmesi,
 • Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi gibi yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi

amaçlarıyla, KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen;

 • İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Holiganlar’ın bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Holigar’ın meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması,
 • Gerekli olması halinde açık rızanızın alınması

dâhilinde işlenebilecektir.

Sizleri temin ederiz ki hiçbir kişisel bilginiz yasadışı bir amaç için kullanılmaz.

ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez Politikası HOLİGANLAR SPOR HABERLERİ A.Ş. (aşağıda kısaca “Holiganlar” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır ve internet sitemiz olan https://holiganlar.com (aşağıda kısaca “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni ekini oluşturmaktadır. Holiganlar bu Politika’yı internet sitesinde hangi Çerezlerin kullanıldığını açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

Web sitemizde Çerez Beyanından kabulünüzü dilediğiniz zaman değiştirebilir veya geri çekebilirsiniz.

Kim olduğumuz, bizimle nasıl iletişime geçebileceğiniz ve kişisel verilerinizi nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgiyi Gizlilik Politikamızda öğrenebilirsiniz.

İzniniz aşağıdaki alanlar için geçerlidir: www.holiganlar.com

HOLİGANLAR.COM GİZLİLİK BİLDİRİMİ

1- Kullanım Kurallarının Kabul Edilmesi

Sayın Kullanıcı,

Bu sözleşmedeki bütün kayıt ve şartları dikkatlice okumanız önemlidir.

İşbu sitenin sahibi, yönetimi, işletmesi ve idaresi Holiganlar Spor Haberleri A.Ş.’ye (Holiganlar.com) aittir.

İş bu web sitesine; https://www.holiganlar.com/ web adresinden ulaşılmaktadır. İşbu akdin içerdiği şartlar, (akit) kullanıcının web sitesine erişimi ve web sitesini kullanımıyla ilgili kayıt ve şartları tespit edebilmektedir. Siteye erişiminiz ve bu siteyi kullanmanız işbu akdi kabul ettiğiniz ve bu akdin kuralları ile bağlı olduğunuz anlamına gelmektedir. Eğer bu akitte belirtilen yazılı şart ve koşulları kabul etmiyor ve bu kurallarla bağlı kalmak istemiyorsanız, işbu siteye erişim sağlamamalı ya da siteyi kullanmamalısınız. Eğer Holiganlar Spor Haberleri tarafından yönetilen işbu sitenin kayıt ve şartlarından, kurallarından, talimatlarından işletme ve idaresinden memnun değilseniz, hukuken yegâne yolunuz bu siteyi kullanmaya devam etmemenizdir. Holiganlar Spor Haberleri işbu akdi istediği zaman değiştirip güncelleme hakkına sahiptir.

2- Sorumluluk Kabul Etmeme

İşbu site ve muhtevası, olduğu gibi kullanımınıza sunulmaktadır. Bu siteye giriş yapmak ve kullanmakla sitenin içiriği ile ilgili kullanımdan doğacak riskleri üstlenmiş olursunuz. Holiganlar Spor Haberleri sitenin içeriğinin ve tüm muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; (a) doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, (b) içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, (c) web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, (d) aksaklıklar kusur ve bozuklulukların düzeltileceği, (e) web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir beyan ve ya teminat vermiyoruz.

Başa dön tuşu